Is-bwyllgorau

Pwyllgor Cyllid / Pwyllgor Datblygu ac Eiddo  : Aelodaeth 2021/2022

Swydd / Ward Cynghorwr
Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd Llywelyn Rhys
Is-Gadeirydd y Cyngor Cynghorydd Selwyn Griffiths
Ward Ddwyreiniol Cynghorydd Jason Humphreys
Ward Orllewinol Cynghorydd Ian Jones
Ward Ynys Galch Cynghorydd Nia Jeffreys
Ward Tremadog Cynghorydd Aled Griffith
Ward Gest Cynghorydd Seimon Brooks
Ward Morfa Bychan Cynghorydd Gwilym Jones

 

Pwyllgor Staffio

Cadeirydd y Cyngor - Cyng. Llywelyn Rhys
Is-Gadeirydd y Cyngor - Cyng. Selwyn Griffiths
Cynghorydd Melfyn Edwards
Cynhorydd Jason Humphreys
Cynghorydd Richard Williams

 

Graig Ddu (h) Chris CarlsonStryd Fawr, Porthmadog (h) John LucasTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones