Cae Pawb

Rhandiroedd Cyngor Tref Porthmadog yw Cae Pawb a leolir ym mhen ddwyreiniol Stryd Wesla ar y ffordd i weithfydd Rheilffordd Ucheldir Eryri heibio i Siop Kaleidoscope ac ar y chwith wrth safle Dŵr Cymru.

Hanner cant o blotiau sydd yng Nghae Pawb gyda phob un wedi ei osod. Rhoddir blaenoriaeth i drigolion dalgylch y Cyngor Tref.

£17 punt y flwyddyn, yn cynnwys £2 at gostau torri gwair, yw gost pob rhandir beth bynnag ei faint.

Mae yna bwyllgor o tenantiad yn gofalu am y safle.

Os y dymunech fod ar y rhestr aros, cysylltwch efo'r clerc.

 

Harbwr Porthmadog (h) Alan FryerStryd Fawr (h) Eric JonesTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones