Cyrff Allanol

Ethol cynrychiolwyr ar bwllgorau allanol


Corff Cynghorwr
Is Bwyllgor Harbwr Porthmadog Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd Llywelyn Rhys
Ymddiriedolaeth Rebecca Cynghorydd Gwilym Jones
Y Ganolfan  
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Cynghorydd Carol Hayes
Clwb Chwaraeon Madog Cynghorydd Alwyn Gruffydd
Y Ganolfan Gynghori (Cangen Caernarfon)  
Caru Port Cynghorydd Michael Roberts
Pwyllgor Efeillio Cynghorydd Alwyn Gruffydd
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru) Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Carol Hayes

 

Tremadog (h) Eric JonesCraig Ddu (h) Chris CarlsonHarbwr Porthmadog (h) Alan Fryer

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones