Cyrff Allanol

Ethol cynrychiolwyr ar bwllgorau allanol 2019-2020


Corff Cynghorwr
Is Bwyllgor Harbwr Porthmadog Cynghorydd Llywelyn Rhys
Ymddiriedolaeth Rebecca Cynghorydd Gwilym Jones
Y Ganolfan  
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Cynghorydd Bethan O. R. Jones
Clwb Chwaraeon Madog Cynghorydd Bethan O. R. Jones
Y Ganolfan Gynghori Cynghorydd Carol Hayes
Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty  Cynghorydd Alwyn Gruffydd
Grwp Mynediad Dwyfor Cynghorydd Carol Hayes
Caru Port Cynghorwyr Ian Jones, Richard Williams
Pwyllgor Efeillio Cynghorwyr Bethan O. R. Jones
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru) Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Carol Hayes

 

Tremadog (h) Eric JonesCraig Ddu (h) Chris CarlsonHarbwr Porthmadog (h) Alan Fryer

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones