Cyrff Allanol

Ethol cynrychiolwyr ar bwllgorau allanol 2019-2020


Corff Cynghorwr
Is Bwyllgor Harbwr Porthmadog Cynghorydd Llywelyn Rhys
Ymddiriedolaeth Rebecca Cynghorwr Gwilym Jones
Y Ganolfan Cynhghorwr Gareth Williams
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Cynghorydd Llywelyn Rhys
Clwb Chwaraeon Madog Cynghorydd Bethan O. R. Jones
Y Ganolfan Gynghori Cynghorydd Carol Hayes
Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty  Cynghorydd Alwyn Gruffydd
Grwp Mynediad Dwyfor  
Caru Port Cynghorwyr Ian Jones a Richard Williams
Pwyllgor Efeillio Cynghorydd Bethan O. R. Jones
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru) Cynghorydd Alwyn Gruffydd a Carol Hayes

 

Tremadog (h) Eric JonesCraig Ddu (h) Chris CarlsonHarbwr Porthmadog (h) Alan Fryer

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones