Cofnodion

Mae cofnodion Cyngor Tref Porthmadog ar gael i’w lawrlwytho mewn ffurf ddogfen Microsoft Word.

Os hoffech gymorth i ddeall y dogfennau neu'n dymuno ei dderbyn mewn ffurf arall cysylltwch รข'r Clerc.

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar 10/09/2019

Cofnodion 2019

Cofnodion Ionawr [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Ionawr)

Cofnodion Pwyllgor Eiddo (Ionawr)

Cofnodion Chwefror [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Mawrth [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Ebrill [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Ebrill)

Cofnodion Pwyllgor Eiddo (Ebrill)

Cofnodion Mai [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Mai [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Mehefin [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Gorffennaf [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Gorffenaf)

Cofnodion Pwllgor Eiddo (Gorffenaf)

Cofnodion Medi [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Hydref

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Tachwedd)

Cofnodion Pwyllgor Eiddo (Tachwedd)

Cofnodion Tachwedd

Cofnodion Rhagfyr

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones