Cofnodion

Mae cofnodion Cyngor Tref Porthmadog ar gael i’w lawrlwytho mewn ffurf ddogfen Microsoft Word.

Os hoffech gymorth i ddeall y dogfennau neu'n dymuno ei dderbyn mewn ffurf arall cysylltwch รข'r Clerc.

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar 09/04/2024

Cofnodion 2024

 

Ionawr [ Rhaglen ]

Pwyllgor Cyllid ac Eiddo Ionawr

Chwefror [ Rhaglen ]

Mawrth [ Rhaglen ]
Ebrill [ Rhaglen ]

 

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones