Aelodau

 

Enw

Ward

Ymlyniad
Gwleidyddol

Cyfeiriad

Ebost/Ffôn

Swydd neu Bwyllgor o fewn y Cyngor

 

Sedd Wag

Borth y Gest

 

 

 

 

  Cyng. Aled Griffith Tremadog Annibynnol Ty Nanney
Tremadog
Porthmadpg
Gwynedd LL49

alsgwal@gmail.com

01766 515160
07919414869

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Cyng Selwyn Griffiths

Cyng. Selwyn Griffiths

Morfa Bychan

Plaid Cymru

5 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JA

encil@hotmail.com

01766 513142
07444 299813

Is-Gadeirydd
Y Cyngor

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

Cyng Alwyn Gruffydd

Cyng. Alwyn Gruffydd

Tremadog

Llais Gwyned

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

alwyn@utgorn.com

01766 513025
07836 366899

Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru)

Cyng. Carol Hayes

Cyng. Carol Hayes

Ynys Galch

Plaid Cymru

42 Y Ddol
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HY

carolhayesuk
@yahoo.co.uk

01766 512477

Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru)
Grŵp Mynediad Dwyfor
Y Ganolfan Gynghori

 

Cyng. Llinos Murphy

Dwyreiniol

Annibynnol

 

llinosmurphy@gmail.com

07388 046858

 

  Sedd Wag Ynys Galch  

 

   
Cyng Gwilym Jones

Cyng. Gwilym Jones

Ynys Galch

Annibynnol

1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UY

gwilymderiisaf
@gmail.com

01766514838
07494307201

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Ymddiriedolaeth Rebecca

 

Sedd Wag

Gorllewin

 

 

   
 

Sedd Wag

Tremadog

 

 

   
  Cyng. Llywelyn Rhys Gorllewin Plaid Cymru

Glanrafon,
Morfa Bychan, Gwynedd,
LL49 9UY

pencei120@gmail.com

01766 514418
07508 424116

Cadeirydd Y Cyngor

Is-bwyllgor yr harbwr
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

 
Sedd Wag

Gorllewin    


 
 

Sedd Wag

Dwyreiniol

 

 

 

 
  Sedd Wag Dwyreiniol        

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones