Aelodau

 

Enw

Ward

Ymlyniad
Gwleidyddol

Cyfeiriad

Ebost/Ffôn

Swydd neu Bwyllgor o fewn y Cyngor

Dr Seimon Brooks

Cyng. Dr. Seimon Brooks

Borth y Gest

Annibynnol

Glaneifion
Borth y Gest
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9TP

seimonbrooks
@btinternet.com

07891 860393

Is -Bwyllgor Eiddo
Is-Bwyllgor Cyllid
Cyng Melfyn Edwards

Cyng.
Dr. Melfyn Edwards

Borth y Gest

Plaid Cymru

Bryn Eirian
Ffordd Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UR

01766 514662
07866 446868

Is-bwyllgor Staffio

  Cyng. Aled Griffith Tremadog Annibynnol Ty Nanney
Tremadog
Porthmadpg
Gwynedd LL49

alsgwal@gmail.com

01766 515160
07919414869

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Cyng Selwyn Griffiths

Cyng. Selwyn Griffiths

Morfa Bychan

Plaid Cymru

5 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JA

encil@hotmail.com

01766 513142
07444 299813

Is-Gadeirydd
Y Cyngor

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

Cyng Alwyn Gruffydd

Cyng. Alwyn Gruffydd

Tremadog

Llais Gwyned

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

alwyn@utgorn.com

01766 513025
07836 366899

Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru)

Cyng. Carol Hayes

Cyng. Carol Hayes

Ynys Galch

Plaid Cymru

42 Y Ddol
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HY

carolhayesuk
@yahoo.co.uk

01766 512477

Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru)
Grŵp Mynediad Dwyfor
Y Ganolfan Gynghori

Cyng Jason Humphreys

Cyng. Jason Humphreys

Dwyreiniol

Y Blaid Genedlaethol /
Welsh National Party

29 Heol Newydd
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

heolnewydd
@yahoo.co.uk

01766 514905
07446 790289

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

Cyng. Nia Jeffreys Cyng. Nia Jeffreys Ynys Galch Plaid Cymru

26 y Ddôl
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9HY

Cynghorydd.NiaJeffreys
@gwynedd.llyw.cymru

jeffreyssachs
@btinternet.com

01766513701
07516456065

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Gwilym Jones

Cyng. Gwilym Jones

Ynys Galch

Annibynnol

1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UY

gwilymderiisaf
@gmail.com

01766514838
07494307201

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Ymddiriedolaeth Rebecca

 

Cyng. Ian Wyn Jones

Gorllewin

Annibynnol

15 Bank Place
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AA

ianwynjos@gmail.com

07919247285

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Caru Port
Cyng. Linda Wyn Roberts Dwyreiniol Annibynnol 3 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
LL49 9UY

lindawyn@hotmail.co.uk

01766 513140

 
Cyng. Bethan O Rees Jones

Cyng. Bethan O Rees Jones

Tremadog

Plaid Cymru

Fferm  Penamser
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9SL

bethanogwen
@gmail.com

01766 512962
07914719722

Amgueddfa Forwrol Porthmadog
Clwb Chwaraeon Madog
Pwyllgor Efeillio

  Cyng. Llywelyn Rhys Gorllewin Plaid Cymru

Glanrafon,
Morfa Bychan, Gwynedd,
LL49 9UY

pencei120@gmail.com

01766 514418
07508 424116

Cadeirydd Y Cyngor

Is-bwyllgor yr harbwr
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

 
Cyng. Malcolm Humphreys

Gorllewin Annibynnol 54 Pensyflog
Porthmadog
LL49 9LD

mumph54@gmail.com

01766512341

 
Cyng Richard Williams

Cyng. Richard Williams

Dwyreiniol

Annibynnol

49 East Avenue
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

tabor49@yahoo.co.uk

01766 512048
07570570423

Caru Port
Is-bwyllgor Staffio

  Cyng. Stuart Nashir-Hallard Dwyreiniol Annibynnol Golden Fleece Inn
Market Square
Tremadog
Gwynedd
LL49 9RB

stuart@tremadog.co.uk

01766 512421

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones