Aelodau

 

Enw

Ward

Ymlyniad
Gwleidyddol

Cyfeiriad

Ebost/Ffôn

Swydd neu Bwyllgor o fewn y Cyngor

Cyng. Dr Melfyn Edwards

Cyng.
Dr Melfyn Edwards

Borth y Gest

Plaid Cymru

Bryn Eirian
Ffordd Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UR

melfynedwards
@outlook.com

01766 514662

07866446868

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Alwyn Gruffydd

Cyng. Alwyn Gruffydd

Tremadog

Llais Gwyned

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

alwyn@utgorn.cymru

01766 513025
07836 366899

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Carol Hayes

Cyng. Carol Hayes

Ynys Galch

Plaid Cymru

42 Y Ddol
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HY

carolhayesuk
@yahoo.co.uk

01766 512477

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Gwilym Jones

Cyng. Gwilym Jones

Ynys Galch

Annibynnol

1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UY

gwilymderiisaf
@gmail.com

01766514838
07494307201

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Pwyllgor Staffio

Cyng. Llywelyn Rhys

Cyng. Llywelyn Rhys

Gorllewin

Plaid Cymru

Glanrafon,
Morfa Bychan,
Gwynedd,
LL49 9UY

pencei120@gmail.com

01766 514418
07508 424116

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Aled Griffith

Cyng. Aled Griffith

Tremadog

Annibynnol

Ty Nanney
Tremadog
Porthmadpg
Gwynedd LL49

alsgwal@gmail.com

01766 515160
07919414869

Cadeirydd Y Cyngor

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Pwyllgor Staffio

Cyng. Sandra Bodden Jones

Cyng. Sandra Bodden Jones

Tremadog

Annibynnol

32 Stryd y Llan
Tremadog
Gwynedd
LL49 9RA

sandraboddenjones
@gmail.com
Pwyllgor Nadolig
Cyng. Michael Roberts

Cyng. Michael Roberts

Gorllewin

Annibynnol

Bryn Celyn
Bryn Hyfryd
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AG

meicroberts1
@gmail.com

01766 512232

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

John Gwynedd Roberts

Cyng. John Gwynedd Roberts Borth y Gest Annibynnol Islwyn
Borth y Gest
Porthmadog
LL49 9TP

 

07398 984381

Is-Gadeirydd

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Pwyllgor Staffio
Pwyllgor Nadolig

Cyng Karena Owens

Cyng. Karena Owens

Dwyreiniol

Annibynnol

66 Stryd Wesla
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9DN

karenaowens
@btinternet.com

07908541434

 

Cyng. Trefor Jones

Cyng. Trefor Jones

Dwyreiniol

Annibynnol

29 Cerrig yr Afon
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JN

treforjones377
@outlook.com

07761657166

 

 

Sedd Wag Dwyreiniol        

 

Sedd Wag Dwyreiniol        
 
Sedd Wag

Gorllewin    


 

 

Sedd Wag Ynys Galch        
 
Sedd Wag

Morfa Bychan    


 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones