Aelodau

 

Enw

Ward

Ymlyniad
Gwleidyddol

Cyfeiriad

Ebost/Ffôn

Swydd neu Bwyllgor o fewn y Cyngor

Dr Seimon Brooks

Cyng. Dr Seimon Brooks

Borth y Gest

Plaid Cymru

Glaneifion
Borth y Gest
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9TP

seimonbrooks
@btinternet.com

07891 860393

Pwyllgor Gyfeillio
Cyng Melfyn Edwards

Cyng.
Dr. Melfyn Edwards

Borth y Gest

Plaid Cymru

Bryn Eirian
Ffordd Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UR

01766 514662
07866 446868

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

  Cyng. Aled Griffith Tremadog Annibynnol Ty Nanney
Tremadog
Porthmadpg
Gwynedd LL49

alsgwal@gmail.com

01766 515160
07919414869

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Cyng Selwyn Griffiths

Cyng. Selwyn Griffiths

Morfa Bychan

Plaid Cymru

5 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JA

encil@hotmail.com

01766 513142
07444 299813

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Alwyn Gruffydd

Cyng. Alwyn Gruffydd

Tremadog

Llais Gwyned

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

alwyn@utgorn.com

01766 513025
07836 366899

Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty
Pwyllgor Adran Dwyfor
(Un Llais Cymru)

Cyng. Carol Hayes

Cyng. Carol Hayes

Ynys Galch

Plaid Cymru

42 Y Ddol
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HY

carolhayesuk
@yahoo.co.uk

01766 512477

Pwyllgor Adran Dwyfor
(Un Llais Cymru)
Y Ganolfan
Gynghori

Cyng Jason Humphreys

Cyng. Jason Humphreys

Dwyreiniol

Annibynnol

29 Heol Newydd
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

heolnewydd
@yahoo.co.uk

01766 772367

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Is-bwyllgor Staffio

Cyng. Nia Jeffreys Cyng. Nia Jeffreys Ynys Galch Plaid Cymru

26 y Ddôl
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9HY

Cynghorydd.NiaJeffreys
@gwynedd.llyw.cymru

jeffreyssachs
@btinternet.com

01766513701
07516456065

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Gwilym Jones

Cyng. Gwilym Jones

Ynys Galch

Annibynnol

1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UY

gwilymderiisaf
@tiscali.co.uk

01766514838

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

 

Cyng. Ian Wyn Jones

Gorllewin

Annibynnol

15 Bank Place
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AA

ianwynjos@gmail.com

07919247285

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Caru Port

Cyng. Dafydd Lake Cyng. Dafydd  Lake Dwyreiniol Plaid Cymru

Fflat 1
146 Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NU

personol
@lakedigital.co.uk

07783120262

 

Cyng. Bethan O Rees Jones

Cyng. Bethan O Rees Jones

Tremadog

Plaid Cymru

Fferm  Penamser
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9SL

b.reesjones
@btinternet.com

01766 512962
07914719722

Clwb Chwaraeon Madog
Pwyllgor Efeillio

  Cyng. Llywelyn Rhys Gorllewin Plaid Cymru

Glanrafon,
Morfa Bychan, Gwynedd,
LL49 9UY

Llew.rhys
@btinternet.com

01766 514418
07508 424116

Amgueddfa Forwrol Porthmadog
Is-bwyllgor yr harbwr
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

  Cyng. Gareth Williams Gorllewin Plaid Cymru 4 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE
01766 513198 07799683465 Y Ganolfan
Cyng Richard Williams

Cyng. Richard Williams

Dwyreiniol

Plaid Cymru

49 East Avenue
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

tabor49@yahoo.co.uk

01766 512048
07570570423

Caru Port

Clerc

Glenda Burke

Ffon: 01766 512683
neu 07919 034599


Côd Ymddygiad

Datganiadau o Fuddiant Personol 2018-2019

Datganiadau o Fuddiant Personol 2017-2018

Datganiadau o Fuddiant Personol 2016-2017Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones