Bryn Coffa

Cofgolofn Tref Porthmadog i’r rhai a collodd ei bywydau yn y ddau Ryfel Byd yw Bryn Coffa. Mae’r Groes yw gweld yn glir uwchlaw’r ffordd ar Ynys Galch wrth teitho o Porthmadog i gyfeiriad Tremadog ger Ysgol Eifionydd.

Rhoddwyd y golofn  yn rhodd i’r dref gan teulu o Borthmadog gollodd fab yn y Rhyfel Mawr.

Yn ddiweddar gosodwyd canllaw ar y llwybr at y gofeb a rhoddwyd concrid ar ei wyneb.

 

Gist Gerrig (h) DewiStryd Fawr Porthmadog (h) John LucasMorfa Bychan (h) Chris Carlson

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones