Adroddiad y Cadeirydd

11/06/2019

Roedd yn dda gan y Cadeirydd gael llongyfarch plant o phobl ifanc yr ardal oedd wedi cystadlu a mwynhau llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd.

Roedd yr Amgueddfa Forwrol wedi cael gwobr haeddiannol iawn, sef gwobr y Frenhines am wirfoddoli.

Gyda thristwch adroddwyd am ymddiswyddiad dau gynghorydd sef Tommie Collins a Keith Roberts. Mae'r Clerc wedi cychwyn ar y broses statudol i lenwi'r seddi.

Braf oedd cael llongyfarch y Cyng. Selwyn Griffiths a'i wraig Rowenna oedd wedi dathlu eu priodas aur yn ddiweddar.

Roedd y dref wedi derbyn newyddion da iawn fod busnes lleol yn ehangu ac yn symud i hen safle Gelert ar Stad Penamser. Dymunai'n dda iawn i Peter a Jolene Barton o gwmni Babi Pur sydd ar fin symud i'r safle enfawr - 35,000 troedfedd. Dymunai bob llwyddiant iddynt a chytunwyd i ddanfon gair i'r perwyl yma ar ran y Cyngor Tref.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones