Cyfeirlyfr

Addoli

Eglwys Babyddol

Eglwys y Gwaredwr Sanctaidd
Ffordd Borth
Porthmadog
Gwynedd LL49 9BB
Ffôn: 01766 512348

Yr Eglwys yng Nghymru

Sant Cyngar (Borth y Gest) ac
Sant Ioan (Porthmadog)

Eglwys Sant Ioan
Ffordd Penamser
PORTHMADOG LL49 9PA

The Reverend Canon K V Williams
Ministry Area Leader
Ffôn: 01766 523743
Ebost: revkimwilliams@gmail.com

Capel y Porth
Heol Madog
Porthmadog
Gwynedd
www.capelyporth.co.uk

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Clwbiau ac Hamdden

Clwb Chwaraeon Madog
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PP
Ffôn: 01766 512055

Clwb Golff Porthmadog
Morfa Bychan
Porthmadog LL49 9UU
Ffôn: 01766 514124
secretary@porthmadog-golf-club.co.uk

Clwb yr Henoed
2 Stryd Lombard
Porthmadog
Gwynedd LL49 9AP
Ffôn: 01766 513189

Clwb Hwylio Madog
Pen y Cei
Porthmadog
Gwynedd LL49 9AT
Ffôn: 01766 512976
www.madocyachtclub.com

Clwb Pêl-droed Porthmadog
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PP
Ffôn: 01766 514687
Ebost:
www.cpdporthmadog.com

Y Lleng Brydeinig
Stryd yr Wyddfa
Porthmadog
Gwynedd LL49 9DF
Ffôn: 01766 512824

 

Swyddfa'r Harbwr
Harbwr Porthmadog
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU
Ffôn: 01766 512827

 

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Plant ac Addysg

Ysgol Eifionydd
Porthmadog
Gwynedd LL49 9HS
Ffôn: 01766 512114
Ebost:
www.eifionydd.gwynedd.sch.uk

Ysgol Eifion Wyn
Porthmadog
Gwynedd LL49 9NU
Ffôn: 01766 613286
Ebost:
www.eifionwyn.gwynedd.sch.uk

Ysgol y Gorlan
Tremadog
Gwynedd LL49 9RN
Ffôn: 01766 512273
Ebost:

Ysgol Borth y Gest
Stryd Merswy
Borth-y-Gest
Porthmadog
Gwynedd LL49 9UF
Ffôn: 01766 513285
Ebost:

Cylch Meithrin Porthmadog
Ffordd Penamser
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PA
Ffôn: 07815712475
Ebost:

Cylch Meithrin Tremadog
Y Gorlan Fach
Ysgol y Gorlan
Tremadog
Gwynedd LL49 9RN

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Ystafelloedd Cyfarfod

Y Ganolfan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU
Ffôn: 01766 513372
Ebost:
www.y-ganolfan.com

Neuadd Goffa Tremadog (Institute)
Stryd Fawr
Tremadog
Porthmadog LL49 9RD

Ffôn: 01766 514676
www.termadog-memorial-institute.org

Ganolfan Morfa Bychan
Crud y Môr
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9YA
Ffôn: 01766 513906

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Meddygol

Ysbyty Alltwen
Tremadog
Gwynedd LL49 9AQ
Ffôn: 01766 510010

Canolfan Iechyd Porthmadog
Y Feddygfa Wen
Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd LL49 9NU
Ffôn: 01766 514207

Meddygfa Madog
Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd LL49 9HD
Ffôn: 01766 512284

[ Yn ôl i ben y dudalen ]


DIFFIBRILWYR ARDAL PORTHMADOG

 • Ysbyty Alltwen
 • Ysgol y Gorlan, Tremadog
 • Sgwar Tremadog
 • Gorsaf Dân
 • Ysgol Eifionydd
 • Gorsaf Drenau
 • Tesco
 • Lidl*
 • Gorsaf yr Heddlu
 • Meddygfa Madog Surgery
 • Meithrinfa Hen Ysgol, Stryd Wesla*
 • Cerrig Yr Afon*
 • Clwb Peldroed
 • Swyddfa Bost*
 • Clwb Hwylio
* Yng ngofal Cyngor Tref Porthmadog
 • Rheilffordd Ffestiniog
 • Adeilad Cyfoeth Naturiol Cymru
  (Tu ôl i Cob Records)
 • Caffi Sea View, Borth y Gest
 • Clwb Golff, Morfa Bychan
 • Greenacres, Morfa Bychan
 • Canolfan Morfa Bychan*

 

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones