Cyfeirlyfr

Addoli

Eglwys Babyddol

Eglwys y Gwaredwr Sanctaidd
Ffordd Borth
Porthmadog
Gwynedd LL49 9BB
Ffôn: 01766 512348

Yr Eglwys yng Nghymru

Sant Cyngar (Borth y Gest) ac
Sant Ioan (Porthmadog)

Y Ficerdy
Ffordd Penamser
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PA
Ffôn: 01766 514951
Ebost:

Capel y Porth
Heol Madog
Porthmadog
Gwynedd
www.capelyporth.co.uk

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Clwbiau ac Hamdden

Clwb Chwaraeon Madog
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PP
Ffôn: 01766 512055

Cynghrair Dartiau Porthmadog
Y Traeth Club House
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PP

Clwb yr Henoed
2 Stryd Lombard
Porthmadog
Gwynedd LL49 9AP
Ffôn: 01766 513189

Rotari

Ffôn: 01766 512421
Ebost:

Clwb Hwylio Madog
Pen y Cei
Porthmadog
Gwynedd LL49 9AT
Ffôn: 01766 512976
www.madocyachtclub.com

Clwb Pêl-droed Porthmadog
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PP
Ffôn: 01766 514687
Ebost:
www.cpdporthmadog.com

Merched y Wawr
Bryn Ffynnon
Tremadog
Gwynedd LL49 9RN
Ffôn: 01766 513183

Y Lleng Brydeinig
Stryd yr Wyddfa
Porthmadog
Gwynedd LL49 9DF
Ffôn: 01766 512824

Pêl-rwyd Porthmadog

Ffôn: 07917757923
Ebost:

Swyddfa'r Harbwr
Harbwr Porthmadog
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU
Ffôn: 01766 512827

Clwb Snwcer Tremadog
Sefydliad y Merched

Clwb Pel Droed Ieuenctid Porthmadog
Timau  dan 6, dan 7, dan 9, dan 11, dan 16.
Ysgrifennydd: Gary Price 01766 770249

Clwb Hoci Merched Porthmadog

Undeb y Mamau

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Cyngor Tref Porthmadog

Y Siamber Fasnach

Cyngor Gwynedd

Aelod Cynulliad

 

Aelod Seneddol

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Plant ac Addysg

Ysgol Eifionydd
Porthmadog
Gwynedd LL49 9HS
Ffôn: 01766 512114
Ebost:
www.eifionydd.gwynedd.sch.uk

Ysgol Eifion Wyn
Porthmadog
Gwynedd LL49 9NU
Ffôn: 01766 613286
Ebost:
www.eifionwyn.gwynedd.sch.uk

Ysgol y Gorlan
Tremadog
Gwynedd LL49 9RN
Ffôn: 01766 512273
Ebost:

Ysgol Borth y Gest
Stryd Merswy
Borth-y-Gest
Porthmadog
Gwynedd LL49 9UF
Ffôn: 01766 513285
Ebost:

Cylch Meithrin Porthmadog
Ffordd Penamser
Porthmadog
Gwynedd LL49 9PA
Ffôn: 07815712475
Ebost:

Cylch Meithrin Tremadog
Y Gorlan Fach
Ysgol y Gorlan
Tremadog
Gwynedd LL49 9RN

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Ystafelloedd Cyfarfod

Y Ganolfan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU
Ffôn: 01766 513372
Ebost:
www.y-ganolfan.com

Neuadd Goffa Tremadog (Institute)
Stryd Fawr
Tremadog
Porthmadog LL49 9RD


Ganolfan Morfa Bychan
Crud y Môr
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9YA
Ffôn: 01766 513906

[ Yn ôl i ben y dudalen ]

Meddygol

Ysbyty Alltwen
Tremadog
Gwynedd LL49 9AQ
Ffôn: 01766 510010

Dr A ac A.J. Niesser
Y Feddygfa Wen
Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd LL49 9NU
Ffôn: 01766 514207

Dr K.P. Donnelly
Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd LL49 9HD
Ffôn: 01766 512284

 

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones