Cysylltwch

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Clerc Y Cyngor
Marian Roberts
Tawelfan
29 Maes Gerddi
Porthmadog LL49 9LE
Rhif ffôn 01766 513709

clerccyngtreport@gmail.com

Neu drwy lenwi'r ffurflen isod:

A fyddech cystal â rhoi eich rhif ffôn a chyfeiriad E-bost fel y gallwn gysylltu â chi. Diolch.

* = Gwybodaeth sydd yn angenrheidiol

Enw *
Cyfeiriad
 
Tre
Sir
Côd Post
Ffôn *
Ebost *

 
Blwch neges:

 

   

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones